หน้ารวม โปรโมชั่นล่าสุดและโปร อนาคต'

ebay เรียน ebay ส่วนตัวจับมือทำ 5000 (พาเพืื่อนมาได้อีก 2 รวมเป็น 3)
ทัั้งหมดดูแล ตลอดชีพ ถามได้ตลอดเวลา
 

สอนแบบกลุ่มเล็กจับมือทำ ไม่จบในครั้งเดียว

1. มาเรียนหาของขายดีก่อน และกลับไปเตรียมของ

2. มาลงเรียน ลงของแบบส่วนตัว และเพิ่มเทคนิคอืื่นๆ เพืื่อเพิ่มยอดขาย

   
  สามารถแชร์ เครื่องมือเพิ่มได้
 

6 เดือน (สมาชิก คอร์สเรียน 2500)
12 เดือน 5000 พร้อมเรียน เป็นคอร์สเครืื่องมือ (สมาชิก คอร์สเรียน 4000)

หลังจากแชร์ เครืื่องมือรวมครบ 12 เดือน สามารถได้โปรแชร์เครื่องมือ 12 เดือน 2500

   
  คอร์ส เฉพาะเรียนเครื่องมือ ebay 1 ปี 5000 บาท และรับเคร่ืองมือ 1 ปี
   
amazon เรียน amazon ส่วนตัวจับมือทำ 5000 2 ท่าน 6000 3 ท่าน 8000
ทัั้งหมดดูแล ตลอดชีพ ถามได้ตลอดเวลา
 

สอนแบบกลุ่มเล็กจับมือทำ ไม่จบในครั้งเดียว

1. มาเรียนหาของขายดีก่อน และกลับไปเตรียมของ

2. เตรียมแพจเกจสร้างแบรนด์ โลโก้้ สินค้าพร้อมส่ง

3. หาคีเวิด เพื่อการขายออก

4. สอนลงขายและส่ง FBA

   
  คอร์์สเครื่องมืือ (เฉพาะ 1 ปี)
 

1 วัน มานั่ังทำงานที่เรียนใช้เครืื่องมือเต็ม max 250 บาทต่อวัน รับเฉพาะคนลงคอร์สเรียน amazon สอน 5000 บาท
6 เดือน 7000 พร้อมเรียน เป็นคอร์สเครืื่องมือ (สมาชิก คอร์สเรียน 5500)
12 เดือน 11000 พร้อมเรียน เป็นคอร์สเครืื่องมือ (สมาชิก คอร์สเรียน 9000)

หลังจากแชร์ เครืื่องมือรวมครบ 12 เดือน สามารถได้โปรแชร์เครื่องมือ 12 เดือน 5000

  ทัั้งหมดดูแล ตลอดชีพ ถามได้ตลอดเวลา
   
  คอร์ส เฉพาะเรียนเครื่องมือ ebay 1 ปี 11000 บาท และรับเคร่ืองมือ 1 ปี
   
  สามารถรูดบัตรได้้ (เพิ่ม 3.2% หากรูดบัตร)
  ทั้้งหมดดูแล ตลอดชีพ เครื่องมือตามโปร

 

 

==============================

0888611616 Line : @oatonline (กรุณาเพิ่ม @ ไว้ด้านหน้าด้วย)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
=  
=